What Is The Pitch Of Burung Kakatua​

What is the pitch of Burung kakatua​

Answer:

Singing based on a set of pitches was popular even during the Vedic times. The Samagana style of Burung Kakatua (Bahasa Indonesia)

See also  Gawain Sa Pagkatuto Bilang 5: Ipakita Sa Pamamagitan Ng Tseklist Ang Kasanayang Natut...