What Is The Tempo Of Mutya Ng Pasig? ​

What is the tempo of Mutya ng Pasig? ​

Answer:

[[tex]\green{\rule{1000pt}{900000pt}}[[/tex]

See also  5-7 Isulat Sa Patlang Ang Interval Ng Bawat Iskala. 8-10 Gumawa Ng Simpleng Melod...