Which Province In The Caraga Region Has A High Probability O…

Which province in the Caraga Region has a high probability of experiencing a strong earthquake?
A. agusan del Norte
B. Agusan del sur
C. Surigao del Norte
D. Surigao del sur​

Answer:

C. Surigao Del Norte

Explanation:

#CarryOnLearning

See also  Gumawa Ng Essay Tungkol Sa Kahalagahan Ng Kalayaan Ngayong 2023 Independence Day...