10. Ang Mga Sumerian Ang Pinakaunang Gumamit Ng Gulong Saan Nila Ito Unang Pinakinabangan…

10. Ang mga Sumerian ang pinakaunang gumamit ng gulong Saan nila ito unang pinakinabangan?
A. Pagdadala ng kalakal
C. Paglalakbay
B. Paggawa ng kagamitan
D. Pagsasaka​

Answer:

(A)

Explanation:

Dahil pag-kakalakal/pakikipag-kalakalan ang pangunahing makakasalba sa kanila sa problema kanilang ekonomiya . Sa ganitong paraan kaylangan nilang transportasyon.

Answer: c.                                  the Sumerians didn’t invent wheeled vehicles, but they probably developed the first two-wheeled chariot in which a driver drove a team of animals.

Explanation:

See also  Anong Kompanya Ang Kumakatawan Ng Logo​