ALAMIN ANG IYONG KARAPATAN Ang Pagiging Mamamayang Pilipino Ay Pagiging Kasap…

ALAMIN ANG IYONG KARAPATAN Ang pagiging mamamayang Pilipino ay pagiging kasapi sa estado. Nangangahulugan ito ng pakikibahagi sa tagumpay at kasawian ng bansa. Kapag nakatamo ang bansa ng tagumpay, nakadarama ng pagmamalaki ang mamamayan. Gayundin, kapag ang bansa ay napipintasan, kalungkutan ang nananaig sa Piipino. Ang pagiging Pilipino ay nagpapahiwatig ng pananagutan maging matapat sa bayan. Katumbas nito, may karapatan ang bawa mamamayan na mabigyan ng proteksyon. Ang pangangalaga sa kalayaan karapatang tinatamasa ng mamamayan ay isa sa mga pangunahing katangia ng lipunang demokratiko. Kaugnay ng pagiging mamamayang Pilipino, may mga karapatan ang bawat ba tulad ng karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan. Karapatan ng bata maprotektahan laban sa pananakit, magkaroon ng isang pamilya, at magkaro- ng malusog at masiglang katawan. Kasama rin dito ang karapatang magkaro ng pagkakataong makapaglaro at maglibang. Mahalaga rin sa bata ang karapat sa maayos at may kalidad na edukasyon. May karapatan ang mga magulang pumili ng paaralang papasukan ng bata. Kalakip ng karapatan ay ang tungkulin at pananagutan ng mamamaya Tungkulin ng mga batang sumunod sa batas ng bansa at sa mga tuntunin pinapasukang paaralan. Tungkulin ng mga batang tumupad sa mga utos ng mg magulang. Tungkulin din nilang makibahagi sa kanilang lipunan ayon sa kanilan kakayahan. Mga Tanong: I. 2. Alin sa sumusunod ang HINDI sinasabi sa seleksyon tungkol sa ating mamamayang Pilipino? Ang pagiging mamayang Pilipino ay a. pakikiramay sa kasawian ng iba b. pakikiisa at pakikibahagi sa bayan c. pagpapamalas ng pagmamalaki sa ating lahi d. pagtupad sa karapatang proteksyonan ang bayan pagigin Alin sa sumusunod ang nasasaad sa seleksyon? a. May karapatan ang mga batang pumili ng paaralan. b. Kasama ng mga karapatan ang mga tungkulin ng mga bata. c. Ang paglilibang at paglalaro ay kabilang sa tungkulin ng mga bata. d. Tungkulin ng mga batang makasama sa paggawa ng tuntunin sa paaralan.​

See also  Paki Sagot Po Ng Tama, Bigyan Ko Ng Brainliest Answer 1. Ang Namamagitan Sa Isang Balagta...

Answer:

I. Alin sa sumusunod ang HINDI sinasabi sa seleksyon tungkol sa ating mamamayang Pilipino?

Ang pagiging mamayang Pilipino ay

a. pakikiramay sa kasawian ng iba (MALI)

b. pakikiisa at pakikibahagi sa bayan (TAMA)

c. pagpapamalas ng pagmamalaki sa ating lahi (TAMA)

d. pagtupad sa karapatang proteksyonan ang bayan (TAMA)

II. Alin sa sumusunod ang nasasaad sa seleksyon?

a. May karapatan ang mga batang pumili ng paaralan. (TAMA)

b. Kasama ng mga karapatan ang mga tungkulin ng mga bata. (TAMA)

c. Ang paglilibang at paglalaro ay kabilang sa tungkulin ng mga bata. (TAMA)

d. Tungkulin ng mga batang makasama sa paggawa ng tuntunin sa paaralan (MALI)