Ano Ang Mga Halimbawa Ng Talaarawan Na Nararanasan Sa Panahon Ng Pandemy…

ano ang mga halimbawa ng talaarawan na nararanasan sa panahon ng pandemya.​

Answer:

Ang pagsiklab ng pandemya sa bansa ay nagbunsod ng malalaking hamon na aking kinaharap sa panahong ito. Nariyan ang takot at pangamba sa aking kaligtasan gayundin ng aking pamilya sapagkat ang sakit na kumakalat sa bansa ay labis at lubhang nakahahawa.

Answer:

pag hihirap Ng maga tao sa kanilang kakainin

See also  Mga Kagamitan Noon Sa Pagmimina​