Ano Po Ang Gamit Ng Galyon???​

Ano po ang Gamit ng Galyon???​


English:

large sailing ship used for war or trade, usually with multiple decks and masts / sails.

Filipino:

malaking barkong paglalayag na ginagamit para sa giyera o kalakal, karaniwang may maraming mga deck at masts / paglalayag.

See also  Ano Ang Kahalagahan NG Politika Ng Mga Pilipino Noon​