ARALING PANLIPUNAN – GRADE 10 SUMMATIVE 2 Sa Pamamaligitan Ng Limang Pan…

ARALING PANLIPUNAN – GRADE 10

SUMMATIVE 2

Sa pamamaligitan ng limang pangungusap, ipaliwanag ang sumusunod (Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel)

1. Ano ang tatlong pinakamahalagang katangian ang dapat taglayin ng mamamayan? Bakit?
2. Paano natin matitiyak na nagagawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang mga tungkulin nang matapat?
3. Paano tayo lubusang makakalahok sa mga gawain sa pamayanan?

SUMMATIVE 3

Sa pamamaligitan ng limang pangungusap, ipaliwanag ang sumusunod (Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel)

1. Batay sa iyong mga nasasaksihan o nababalitaan, ano ang tatlong pinakamalalang isyung pampolitika sa ating bansa sa ngayon?
2. Malulutas pa kaya ang mga suliraning ito sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga mamamayan at pamahalaan? Paano?

Minitask 2

Gawain 1: (Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel)

Sumulat ng praktikal na plano. Isulat ang mga paraan kung paano tayo makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa. (Maaaring isulat ito ng naka-Bullet or List Form).

For the Rubrics, open your books on page 326. Pwede din po gamitin ang inyong libro sa pagsagot sa mga katanungan

—— SUBMISSION: June 14, 2023——​

Answer:

Explanation:

SUMMATIVE 2

1. Pagkamakabayan – Ang pagkamakabayan ay tumutukoy sa pagmamahal at dedikasyon ng isang mamamayan sa kanyang bansa. Ito ay mahalagang katangian dahil ito ang nag-uudyok sa pagmamalasakit sa kapakanan at pag-unlad ng bansa. Ang pagkamakabayan ay nagpapalakas ng kolektibong pagkilos at nagtutulak sa mga mamamayan na makiisa sa mga adhikain para sa kabutihan ng bansa.

Katapatan – Ang katapatan ay naglalarawan ng integridad, moralidad, at pagiging tapat ng isang mamamayan. Ito ay mahalagang katangian dahil ang isang lipunan na binubuo ng mga tapat na mamamayan ay nabubuo rin ng tiwala, katarungan, at maayos na ugnayan sa pagitan ng mga indibidwal. Ang katapatan ay nagpapanatili ng maayos na sistema ng pamamahala at nagpapalakas sa mga pundasyon ng isang malusog at matatag na lipunan.

See also  Dios NG Kalawakan At Panahon ​

Responsibilidad – Ang responsibilidad ay nagpapahiwatig ng pagiging responsable at may pananagutan ng isang mamamayan sa kanyang mga gawain at tungkulin. Ito ay mahalagang katangian dahil ang mga responsableng mamamayan ay nagpapakita ng pagiging disiplinado, organisado, at handang tumupad sa kanilang mga obligasyon. Ang responsibilidad ay nagpapalakas sa mga institusyon at nagtutulak sa pag-unlad ng isang komunidad.

2. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay dapat magpakita ng transparency sa kanilang mga gawain at desisyon. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng paglantad ng impormasyon, pagpapaliwanag sa mga polisiya at proyekto, at pag-uulat ng mga pagkakamali at pagsusuri ng mga ito. Ang pagiging tapat sa pagpapahayag ng impormasyon at mga aksyon ng pamahalaan ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mamamayan at nagpapakita ng matapat na pagganap ng tungkulin ng mga pinuno.

3. Mahalagang maging kamalayan sa mga gawain at isyu sa inyong pamayanan. Magbasa ng mga lokal na balita, sumali sa mga pagpupulong o konsultasyon, at maging aktibo sa mga grupo o organisasyon na may layuning pangalagaan ang interes ng komunidad.

SUMMATIVE 3

1. Korapsyon – Ang korapsyon ay patuloy na isang malalang isyu sa ating bansa. Ito ay tumutukoy sa pag-abuso ng mga opisyal ng gobyerno at iba pang sangay ng pamahalaan sa kanilang kapangyarihan at paggamit ng pondo ng bayan para sa personal na interes. Ang korapsyon ay nakakaapekto sa pag-unlad ng bansa, nagpapahirap sa mamamayan, at nagpapababa sa tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan.

PolitiKalawakan – Ang pulitikalawakan ay tumutukoy sa lumalalang kulturang panlipunan ng ating bansa na nagpapababa ng antas ng pamamahala. Ito ay nagsasama ng mga negatibong praktis at mga polisiyang nagbibigay daan sa patronazgo, pagsasamantala, at pagpapabaya sa kagalingan ng mamamayan. Ang poltiikalawakan ay nagdudulot ng kawalan ng malasakit at mabagal na pag-unlad ng bansa.

See also  12. Ano Ang Kahulugan Ng Terorismo Batay Sa Kasalukuyang Nangyayari Sa Bansa? A. G...

Pagkakawatak-watak at Pulitikal na Paninira – Ang pagkakawatak-watak at pulitikal na paninira ay isang malalang isyu na nagpapahina sa ating bansa. Ito ay naglalayong siraan ang mga kalaban sa pulitika sa pamamagitan ng paninira, pagpapakalat ng fake news, at paggamit ng maruming taktika upang maabot ang personal na interes. Ang ganitong uri ng paninira ay nagdudulot ng divisiveness sa lipunan at nagpapababa sa antas ng pagsasama at pagkakaisa ng mamamayan.

3. Oo, malulutas pa ang mga suliraning ito sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga mamamayan at pamahalaan. Ang pagtugon sa mga malalang isyung pampolitika ay isang pangmatagalang proseso na nangangailangan ng sama-samang pagsisikap at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan.

Minitask 2

Edukasyon:

a. Maging aktibo sa pagsuporta sa mga programa at proyekto para sa edukasyon tulad ng pagbibigay ng scholarship grants o pagtulong sa mga paaralan sa mga pangangailangan nila.

b. Mag-volunteer bilang tutor o mentor sa mga komunidad na may kakulangan sa edukasyonal na mga mapagkukunan.

c. Mag-promote ng kamalayan sa edukasyon sa pamamagitan ng paglikha ng mga kampanya at mga pagsasanay sa mga tao tungkol sa kahalagahan ng edukasyon.

Livelihood at Ekonomiya:

a. Maging suportado sa mga lokal na produkto at negosyo. Piliin ang pagbili ng lokal na produkto upang matulungan ang mga lokal na negosyante at makapag-contribute sa paglago ng lokal na ekonomiya.

b. Magkaroon ng kaalaman sa mga oportunidad sa trabaho at livelihood programs na inaalok ng pamahalaan. Makipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pang mga organisasyon upang malaman ang mga programa at suportang maaaring ibigay sa mga manggagawa at mga maliliit na negosyante.

See also  Araling Panlipunan Magbigay Ng Talambuhay Ni Jose P. Rizal​

pa heart