III. Magbigay Ng Halimbawa Ng Mga Hinihingi Sa Bawat Patlang. Isulat Ang Sago…

III. Magbigay ng halimbawa ng mga hinihingi sa bawat patlang. Isulat ang sagot sa patlang. A. Mga hayop na may malaking katawan B. Mga hayop na naninirahan sa lupa. C. Mga hayop na may apat na binti D. Mga hayop na may tuka E. Mga hayop na walang paa​

A. Mga hayop na may malaking katawan

– kalabaw

– elepante

– baka

B. Mga hayop na naninirahan sa lupa.

-aso

-pusa

– Kambing

C. Mga hayop na may apat na binti

– daga

– buwaya

– baboy

D. Mga hayop na may tuka

– manok

– ibon

– itik

E. Mga hayop na walang paa

– uod

– ahas

– bulati

See also  10. It Is An Important Document To Keep Track Of Records For Lost And Found He...