Mga Hamon At Suliranin Sa Kasarinlan Ng Pilipinas Pagkatapos Ng Ikalawang Digmaa…

mga hamon at suliranin sa kasarinlan ng Pilipinas pagkatapos ng Ikalawang digmaan

pag tapos ng digmaan ang mga mamamayan ang parang dipa rin tapos ang Gera dahil naalala parin nila ang gulong ng yari at ang mga pangangailangan nila ay wala silang makuhanan dahil kinukuha sa Manila ang mga pagkain

See also  Ipaliwanag Ang Teritoryang Land Bridges